01/2016/NĐ-CP: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam

In
01/2016/NĐ-CP: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/02/2016.

Nội dung trong tệp đính kèm.

Ký hiệu 01/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 05/01/2016
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu 01/2016/NĐ-CP: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị định
Tệp đính kèm: 01/2016/NĐ-CP

Đức Thắng (Nguồn: Trang tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam)Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: