SITE SLOGAN

    http://camnangcuoihoi.edu.vn/

Monday, 24/06/2019

Cập nhật gần nhất:10:00:00 AM GMT

Bạn đang ở: Tin tức Hoạt động BHXH Giao ban công tác tháng 4/2018

Giao ban công tác tháng 4/2018

Chiều 12/4 tại Hà Nội, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh đã chủ trì giao ban công tác tháng 4/2018. Tham dự buổi giao ban còn có các Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Khương, Phạm Lương Sơn; đại diện lãnh đạo các Vụ, Ban, đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam.

 

alt

Quang cảnh buổi giao ban.

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, hết tháng 3/2018, số người tham gia BHXH là 13,7 triệu người (trong đó, tham gia BHXH bắt buộc 13,68 triệu người; BHXH tự nguyện 230 nghìn người); BH thất nghiệp là 11,6 triệu người; BHYT là 80,65 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 86% dân số. Trong tháng, toàn ngành thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp là 29.689 tỷ đồng. Lũy kế 3 tháng đầu năm 2018, thu 67.747 tỷ đồng; đạt 20,5% so với kế hoạch giao năm 2018; tăng 10,7% so với tổng số thu cùng kỳ năm 2017.

Số người được cấp sổ BHXH là 13,61 triệu, đạt 99,3% số người tham gia BHXH; số lượng sổ BHXH bàn giao cho người lao động là 11,43 triệu sổ/13 triệu sổ phải trả, đạt 79,46%. Số người đã được cấp thẻ BHYT là 81 triệu (trong đó cấp theo mã số BHXH là 77,89 triệu).

Trong tháng, toàn Ngành cũng giải quyết 11.222 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng, lũy kế từ đầu năm là 31.650 hồ sơ, đưa tổng số người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng khoảng 3,2 triệu người; giải quyết 47.852 lượt người hưởng trợ cấp 1 lần; hưởng chế độ ốm đau 617.733 lượt người; hưởng chế độ thai sản 174.815 lượt người; hưởng chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe 27.533 lượt người. Ngành cũng phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết cho 26.195 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp; 2.060 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề. Giải quyết 15,26 triệu lượt người đi KCB BHYT.

BHXH Việt Nam đã tham gia với các Bộ, ngành xây dựng dự thảo các văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến lĩnh vực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp như: Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ- CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương, Nghị định số 105/2014/NĐ-CP của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật BHYT; Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg về chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng phụ cấp thâm niên trong lương hưu; Dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư số 11/2016/TT-BYT về việc đấu thầu mua thuốc trong cơ sở y tế công lập. Hoàn thiện các nội dung báo cáo theo chỉ đạo của Chính phủ và các bộ, ngành.  

Bên cạnh đó, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Y tế xác định đối tượng tăng, giảm được chi hỗ trợ do UBND xã lập danh sách cấp thẻ BHYT; thành lập các Tổ công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định quản lý thu; việc triển khai chi rà soát, hoàn thiện mã số BHXH cho người tham gia tại BHXH các tỉnh, thành phố. Tiếp tục chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố hoàn thiện việc cấp, đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH đã được đồng bộ với dữ liệu hộ gia đình (xong trước 31/3/2018); đẩy mạnh việc trả sổ BHXH cho NLĐ (phấn đấu hoàn thành trước 30/9/2018).

Thực hiện thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trên địa bàn 3 tỉnh Long An, An Giang và Hà Nam; nghiên cứu dự thảo về mẫu và quy trình kiểm soát dữ liệu cấp, quản lý thẻ BHXH, thẻ BHYT điện tử theo quy định của Luật BHXH, Luật BHYT. Đặc biệt, hoàn thành việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi các Đoàn ĐBQH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và “Báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV” gửi Ban Dân nguyện (Ủy ban TVQH) và Văn phòng Chính phủ.

Tại các địa phương, BHXH các tỉnh, thành phố cũng phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Thành ủy; các sở, ngành liên quan dự thảo Báo cáo và tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn các tỉnh, thành phố; chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo các ngành, các cấp trong việc triển khai phối hợp thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT và các văn bản liên quan đến chính sách BHXH, BHYT tại địa phương; tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố ban hành Quyết định giao dự toán chi KCB BHYT cho các cơ sở KCB trên địa bàn tỉnh, thành phố; tổ chức thẩm định chi phí KCB BHYT quý I/2018 đối với các cơ sở KCB trên địa bàn tỉnh, thành phố; phối hợp với Ngành bưu điện rà soát, đối chiếu quản lý tốt đối tượng hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng, đồng thời chi trả kịp thời đúng đối tượng, đúng quy định trợ cấp BHXH;...

Tại buổi giao ban, Phó Tổng Giám đốc cũng như lãnh đạo một số Ban, Vụ đã chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong công tác thực hiện nhiệm vụ tháng 3 và hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 4/2018. Đồng thời, tháo gỡ những bất cập trong công tác chỉ đạo điều hành…

Phát biểu tại cuộc giao ban, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh nhấn mạnh, tháng 04/2018, BHXH Việt Nam tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố tham mưu với Tỉnh ủy, Thành ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị; tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ; giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT cho BHXH các tỉnh, thành phố, đặc biệt tập trung vào các nhóm đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, người tham gia BHYT theo hộ gia đình.

Ngành cũng phối hợp chặt chẽ với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính xây dựng, hoàn thiện dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp để trình cơ quan có thẩm quyền ban hành; tiếp tục tham gia xây dựng các Đề án cải cách tiền lương, cải cách BHXH.

Tiếp tục nghiên cứu sửa đổi quy trình quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ; sửa đổi, bổ sung Quyết định 636/QĐ-BHXH và Quyết định 828/QĐ-BHXH về chi trả các chế độ BHXH, BH thất nghiệp theo hướng liên thông với dữ liệu quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.

Ngành cũng tập trung tăng cường công tác giám định trên Hệ thống thông tin giám định BHYT điện tử; phối hợp với ngành Y tế kiểm soát các chi phí bất hợp lý tại các cơ sở KCB BHYT theo cảnh báo từ hệ thống giám định điện tử; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, đặc biệt là tại các đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT; kịp thời xử lý và kiến nghị xử lý các hành vi phạm pháp luật BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; tiếp tục cập nhật, hoàn thiện việc cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH; hoàn thiện dữ liệu và trả sổ BHXH cho người lao động theo quy định của Luật BHXH; nghiên cứu dự thảo về mẫu và quy trình kiểm soát dữ liệu cấp và quản lý thẻ BHXH, thẻ BHYT điện tử….

Tổng Giám đốc yêu cầu, cán bộ toàn Ngành tập trung đẩy nhanh tiến độ công việc theo nhiệm vụ được giao; tăng cường tính chủ động, phát huy tính sáng tạo, nỗ lực quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ./.

 

Đức Thắng (Nguồn: Trang tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

 

Chiều 12/4 tại Hà Nội, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh đã chủ trì giao ban công tác tháng 4/2018. Tham dự buổi giao ban còn có các Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đình Khương, Phạm Lương Sơn; đại diện lãnh đạo các Vụ, Ban, đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam.

 

alt

Quang cảnh buổi giao ban.

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, hết tháng 3/2018, số người tham gia BHXH là 13,7 triệu người (trong đó, tham gia BHXH bắt buộc 13,68 triệu người; BHXH tự nguyện 230 nghìn người); BH thất nghiệp là 11,6 triệu người; BHYT là 80,65 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 86% dân số. Trong tháng, toàn ngành thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp là 29.689 tỷ đồng. Lũy kế 3 tháng đầu năm 2018, thu 67.747 tỷ đồng; đạt 20,5% so với kế hoạch giao năm 2018; tăng 10,7% so với tổng số thu cùng kỳ năm 2017.

Số người được cấp sổ BHXH là 13,61 triệu, đạt 99,3% số người tham gia BHXH; số lượng sổ BHXH bàn giao cho người lao động là 11,43 triệu sổ/13 triệu sổ phải trả, đạt 79,46%. Số người đã được cấp thẻ BHYT là 81 triệu (trong đó cấp theo mã số BHXH là 77,89 triệu).

Trong tháng, toàn Ngành cũng giải quyết 11.222 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng, lũy kế từ đầu năm là 31.650 hồ sơ, đưa tổng số người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng khoảng 3,2 triệu người; giải quyết 47.852 lượt người hưởng trợ cấp 1 lần; hưởng chế độ ốm đau 617.733 lượt người; hưởng chế độ thai sản 174.815 lượt người; hưởng chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe 27.533 lượt người. Ngành cũng phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết cho 26.195 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp; 2.060 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề. Giải quyết 15,26 triệu lượt người đi KCB BHYT.

BHXH Việt Nam đã tham gia với các Bộ, ngành xây dựng dự thảo các văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến lĩnh vực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp như: Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ- CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương, Nghị định số 105/2014/NĐ-CP của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật BHYT; Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg về chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng phụ cấp thâm niên trong lương hưu; Dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư số 11/2016/TT-BYT về việc đấu thầu mua thuốc trong cơ sở y tế công lập. Hoàn thiện các nội dung báo cáo theo chỉ đạo của Chính phủ và các bộ, ngành.  

Bên cạnh đó, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Y tế xác định đối tượng tăng, giảm được chi hỗ trợ do UBND xã lập danh sách cấp thẻ BHYT; thành lập các Tổ công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định quản lý thu; việc triển khai chi rà soát, hoàn thiện mã số BHXH cho người tham gia tại BHXH các tỉnh, thành phố. Tiếp tục chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố hoàn thiện việc cấp, đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH đã được đồng bộ với dữ liệu hộ gia đình (xong trước 31/3/2018); đẩy mạnh việc trả sổ BHXH cho NLĐ (phấn đấu hoàn thành trước 30/9/2018).

Thực hiện thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trên địa bàn 3 tỉnh Long An, An Giang và Hà Nam; nghiên cứu dự thảo về mẫu và quy trình kiểm soát dữ liệu cấp, quản lý thẻ BHXH, thẻ BHYT điện tử theo quy định của Luật BHXH, Luật BHYT. Đặc biệt, hoàn thành việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi các Đoàn ĐBQH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và “Báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV” gửi Ban Dân nguyện (Ủy ban TVQH) và Văn phòng Chính phủ.

Tại các địa phương, BHXH các tỉnh, thành phố cũng phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Thành ủy; các sở, ngành liên quan dự thảo Báo cáo và tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn các tỉnh, thành phố; chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo các ngành, các cấp trong việc triển khai phối hợp thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT và các văn bản liên quan đến chính sách BHXH, BHYT tại địa phương; tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố ban hành Quyết định giao dự toán chi KCB BHYT cho các cơ sở KCB trên địa bàn tỉnh, thành phố; tổ chức thẩm định chi phí KCB BHYT quý I/2018 đối với các cơ sở KCB trên địa bàn tỉnh, thành phố; phối hợp với Ngành bưu điện rà soát, đối chiếu quản lý tốt đối tượng hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng, đồng thời chi trả kịp thời đúng đối tượng, đúng quy định trợ cấp BHXH;...

Tại buổi giao ban, Phó Tổng Giám đốc cũng như lãnh đạo một số Ban, Vụ đã chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong công tác thực hiện nhiệm vụ tháng 3 và hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 4/2018. Đồng thời, tháo gỡ những bất cập trong công tác chỉ đạo điều hành…

Phát biểu tại cuộc giao ban, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh nhấn mạnh, tháng 04/2018, BHXH Việt Nam tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố tham mưu với Tỉnh ủy, Thành ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị; tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ; giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT cho BHXH các tỉnh, thành phố, đặc biệt tập trung vào các nhóm đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, người tham gia BHYT theo hộ gia đình.

Ngành cũng phối hợp chặt chẽ với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính xây dựng, hoàn thiện dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp để trình cơ quan có thẩm quyền ban hành; tiếp tục tham gia xây dựng các Đề án cải cách tiền lương, cải cách BHXH.

Tiếp tục nghiên cứu sửa đổi quy trình quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ; sửa đổi, bổ sung Quyết định 636/QĐ-BHXH và Quyết định 828/QĐ-BHXH về chi trả các chế độ BHXH, BH thất nghiệp theo hướng liên thông với dữ liệu quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.

Ngành cũng tập trung tăng cường công tác giám định trên Hệ thống thông tin giám định BHYT điện tử; phối hợp với ngành Y tế kiểm soát các chi phí bất hợp lý tại các cơ sở KCB BHYT theo cảnh báo từ hệ thống giám định điện tử; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, đặc biệt là tại các đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT; kịp thời xử lý và kiến nghị xử lý các hành vi phạm pháp luật BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; tiếp tục cập nhật, hoàn thiện việc cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH; hoàn thiện dữ liệu và trả sổ BHXH cho người lao động theo quy định của Luật BHXH; nghiên cứu dự thảo về mẫu và quy trình kiểm soát dữ liệu cấp và quản lý thẻ BHXH, thẻ BHYT điện tử….

Tổng Giám đốc yêu cầu, cán bộ toàn Ngành tập trung đẩy nhanh tiến độ công việc theo nhiệm vụ được giao; tăng cường tính chủ động, phát huy tính sáng tạo, nỗ lực quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ./.

 

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

bhxh_bANNER

Những điều cần biết

Ẩm thực Lai Châu

am-thuc-LC Thưởng thức các món ăn, Ẩm thực nổi tiếng tại Núi rừng Lai Châu.

Du lịch Lai Châu

du-lich-LC Thiên nhiên, núi rừng, đất, nước & con người tạo nên phong cảnh tuyệt vời nơi đây.

Kết nối chúng tôi

Follow us

Tap chí phái mạnh thời trang moliy tap chí mày râu thế giới trong ngày dánh giá chuyên sâu chuyên sâu quanh bạn Kem Tri Nam Sakura | Kem Tri Mun thiet ke nha dep thiet ke nha pho thiet ke biet thu day lai xe oto tphcm| dug watches Tin mới việt nam Bản tin thông tấn xã báo thời cuộc Đánh giá nhanh kinh tế và thị trường áo vest nam Áo sơ mi nam Bộ sưu tập quần nam áo khoác nam Giầy dép nam cao cấp thời trang công sở Siêu thị thời trang Đồng hồ thời trang Thời trang nam 3S Thời trang nam công sở thời trang nam cao cấp thời trang nam hàng hiệu tin tức mới tin tức pháp luật zing new tin tức mới về việt nam tin tức và giải trí tin mới trong ngày báo biển đông tin mới về sao tin mới cập nhật 24h báo tin nhanh báo mới trong ngày tin nóng trong ngày báo kinh tế trính trị báo mới tin tức báo thời đại Thời trang và cuộc sống