GIẢI ĐÁP CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀ THAN UYÊN

In

Công ty cổ phần Trà Than Uyên hỏi một số quy định tại Luật BHXH số 58/2014/QH13 về điều kiện hưởng chế độ hưu trí:

1. Đối với người lao động làm việc trong điều kiện bình thường, từ ngày 01/01/2016 nam đủ 51 tuổi trở lên, nữ đủ 46 tuổi trở lên, sau đó mỗi năm tăng thêm một tuổi đến năm 2020 có được đi giám định khả năng lao động để hưởng chế độ hưu trí hay không ?”.

2. Từ ngày 01/01/2016 đến hết ngày 31/12/2017 nếu người lao động nghỉ hưu trước tuổi thì mỗi năm thiếu tuổi giảm bao nhiêu % tỷ lệ lương hưu? Mỗi năm tham gia bảo hiểm xã hội thiếu thì giảm bao nhiêu % tỷ lệ lương hưu?”; “Từ ngày 01/01/2018 trở đi người nghỉ hưu trước tuổi thì mỗi năm nghỉ trước tuổi giảm bao nhiêu % lương hưu?”.

3. Tại công ty có một số đối tượng nam sinh tháng 12/1960 làm việc trong điều kiện bình thường, sinh tháng 12/1965 làm việc trong điều kiện năng nhọc, độc hại); nữ sinh tháng 12/1970 làm việc trong điều kiện nặng nhọc, độc hại. Để đảm bảo chế độ và đúng thời điểm cho người lao động được hưởng lương hưu, công ty giới thiệu người lao động đi giám định trước thời điểm đủ điều kiện về tuổi hưởng hưu trí từ 1-2 tháng có được không ? hướng giải quyết cho các đối tượng này như thế nào để đúng với quy định của pháp luật ?”.

Trả lời:

 1. Tại Điểm a Khoản 1 Điều 55 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 quy định điều kiện hưởng lương hưu đối với người lao động làm việc trong điều kiện bình thường: “Người lao động quy định tại các Điểm a, b, c, d, g, h và i Khoản 1 Điều 2 Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu ở mức thấp hơn…nếu thuộc một trong các trường hợp sau: a) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó mỗi năm tăng thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên”.

Như vậy tại tháng 01/2016, nam sinh tháng 12/1964 trở về trước, nữ sinh tháng 12/1969 trở về trước và từ tháng 02 đến tháng 12/2016 nam sinh từ tháng 01/1965 đến tháng 11/1965, nữ sinh từ tháng 01/1970 đến tháng 11/1970 tương ứng  từ tháng 2 đến tháng 12/2016, giám định bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo Điểm a Khoản 1 Điều 55 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13. Tương ứng như vậy, từ năm 2017 đến năm 2020, mỗi năm tăng lên một tuổi thì nam sinh từ tháng 12/1964 đến tháng 11/1965, nữ sinh từ tháng 11/1969 đến tháng 11/1970 tương ứng từ tháng 01 đến tháng 12 trong từng năm, đến tháng 01/2020 nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi, nếu suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên mới được hưởng chế độ hưu trí theo quy định.

2. Tại Khoản 3 Điều 56 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 quy định: “Mức lương hưu hàng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 55 của Luật này được tính như quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này, sau đó mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%”.

Như vậy Luật không quy định tách mốc thời gian về mức giảm tỷ lệ lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi theo từng thời kỳ và cũng không quy định lấy căn cứ thiếu năm đóng bảo hiểm xã hội để trừ tỷ lệ % lương hưu. Nội dung này phải chờ Chính phủ quy định chi tiết (Khoản 6 Điều 56 của Luật).

3. Căn cứ Điểm a Khoản 1 Điều 55 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 thì lao động nam sinh tháng 12/1960 (làm việc trong điều kiện bình thường) có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên, Công ty giới thiệu người lao động đi giám định, nếu suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì nộp hồ sơ cho cơ quan Bảo hiểm xã hội để giải quyết chế độ hưu trí cho người lao động vì đến tháng 01/2016 người lao động đã đủ 55 tuổi.

Đối với nam sinh tháng 12/1965, nữ sinh tháng 12/1970, có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, trong đó có đủ 15 năm trở lên làm việc trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, tính đến tháng 01/2016 nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên thì đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 55 của Luật; nếu suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80% thì không đủ điều kiện để giải quyết chế độ hưu trí theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 55 của Luật./.

Đỗ Thị Ngọc


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: